Polityka Prywatności

Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona podlega następującej polityce prywatności:

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.club80.pl i www.club80.com.pl (dalej “Serwis”). “Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis, a także konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej “Użytkownicy”, pojedynczo “Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Cel zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, informowanie klienta za jego wolą o nowościach w firmie oraz kontakt z klientami lub potencjalnymi klientami firmy.

Narzędzia analityczne:

Korzystając ze strony www.club80.pl oraz www.club80.com.pl  zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela strony internetowej.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook oraz Club80.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa internauty:

  • Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  • Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook oraz do kontaktu z klientem, jeśli wypełni formularz.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Club80

Podstawa prawna:

Powyższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Rezerwacje

Rezerwacje na miejsca siedzące sa przyjmowane telefonicznie, rozmowy moga być nagrywane a treść rozmów udostepniane zgodnie z prawem w Polsce, jeżeli nie wyrażają Państwo na ich rejestrację, prosimy o składanie zamówień osobiście w siedzibie firmy Club80 oraz Club 80 Duo. Podczas składania rezerwacji pobierane sa informacje (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego) , podając numer telefonu wyrażają Państwo zgode na otrzymywanie informacji od Club 80 i Club 80 Duo w celach marketingowych. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
Foto i Wideo Rejestracja
Podczas organizowanych imprez w Club 80 oraz w Club 80 Duo jest przeprowadzana video i fotorejestracja , a materiały sa umieszczane w portalach internetowych (Facebook, Twitter, NK, Mega Party, Hot Party, Google, FTB, Club80.pl oraz club80.com.pl ) Zgodnie z obowiązującą ustawa , zdjęcia wykonane w miejscach publicznych nie wymagaja zgody osób, będących na planie zdjęciowym. Reguluje to również regulamin klubu który akceptują Państwo przy wejściu do klubu muzycznego

Regulamin Klubu

Art.1 1. W klubie mogą przebywać osoby powyżej 21 roku życia. 2. Wejście do klubu jest płatne i nie podlega negocjacjom. 3. 0plata za wejście pobierana jest tylko w punkcie kasa. 4. 1Iość czasu spędzonego w klubie nie jest podstawą do zwrotu opłaty za wejście. 5. 0plata za wejście nie gwarantuje miejsc siedzących. 6. 0bsługa klubu może odmówić wstępu osobom bez podania przyczyny. 7. 0dmowa wstępu następuje w przypadkach prób wejścia: a) w bluzach sportowych i kapturach b) w krótkich spodenkach,dresach i spodniach typu 3/4 c) w tenisówkach, sandałach i brudnym obuwiu d) w nakryciach głowy e) w ubraniach posiadających logotypy drużyn piłkarskich f) w kurtkach, płaszczach, kamizelkach puchowych g) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających h) osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu i) osób zachowujących się wulgarnie wobec obsługi klubu. W przypadku wnoszenia własnych napojów pobierana jest opłata 10 krotnej wartości zakupu produktu oraz kasacja produktu nie zakupionego w klubie. Art.2 1. Klub jest obiektem monitorowanym. 2. 0soby przebywające w klubie sa zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do zaleceń obsługi. 3. 0sobom wchodzącym do klubu zabrania się : a) wnoszenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych b) wnoszenia środków żywnościowych c) artykułów pirotechnicznych oraz broni i innych przedmiotów uważanych za niebezpieczne 3. 0bsługa zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek pozostawionych na konsolecie oraz w miejscach stwarzających zagrożenie. 4. Za stłuczone szkło pobierana jest opłata 10 PLN. 5. Szatnia w klubie jest obowiązkowa, wartościowe rzeczy należy przechowywać w płatnym sejfie. 6. Obsługa klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz rzeczy wartościowe w szatni. 7. W klubie prowadzona jest foto i videorejestracja materiały są umieszczane w portalach internetowych Zgodnie z obowiązującą ustawą, zdjęcia wykonane w miejscach publicznych nie wymagają zgody osób, będących na planie zdjęciowym.

WEJŚCIE DO KLUBU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJA REGULAMINU.